mei
17
2023

Sankaa wint Ultima sociaal-cultureel volwassenenwerk

Diversiteit, Sociaal-cultureel werken

Nieuws

Op 16 mei 2023 werden de Ultimas, de Vlaamse Cultuurprijzen, uitgereikt. Sankaa vzw won de Ultima sociaal-cultureel volwassenenwerk. Proficiat!  

Motivatie van de jury

Sankaa viel de voorbije jaren op door het opmerkelijke transitietraject dat de organisatie heeft gemaakt. Eind 2019 lanceerde de organisatie, die tot dan bekend stond als FAAB vzw, haar nieuwe naam. Die nieuwe naam was tegelijkertijd het resultaat van een lang traject, maar ook het begin van een vernieuwde en verfriste werking. Sankaa rolde een nieuwe communicatiestrategie uit en paste ook de missie en visie aan. Het resultaat is een organisatie met een frisse look en open kijk, die nog sterker dan voordien die blik op de bredere samenleving richt, zonder de aandacht voor de eigen achterban, mensen met Afrikaanse roots, uit het oog te verliezen. 

Sankaa vertrekt vanuit de kracht van mensen, en gebruikt de persoonlijke ervaring van mensen om hen te versterken en verbinden. De organisatie zet dialoog en uitwisseling centraal en betrekt de achterban actief bij de werking. Daarnaast verbindt ze zich met het bredere sociaal-cultureele veld en de rest van de samenleving door samen te werken en de verbinding met partners binnen en buiten het sociaal-culturele veld op te zoeken. De brede en gevarieerde partnerschappen die Sankaa aangaat zijn een absolute troef, die de organisatie in staat stellen om met een kleinschalige werking toch een grote impact te genereren. 

De jury uit bijzondere waardering voor het onderzoeksrapport ‘Racisme ontrafeld’, dat Sankaa in 2022 presenteerde. De organisatie voerde een groot luisteronderzoek uit waarin meer dan 400 ervaringen van mensen met een migratieachtergrond werden verzameld om zo een beeld te geven van hoe personen met Afrikaanse roots in België met racisme en uitsluiting te maken krijgen. Het rapport maakte die ervaringen tastbaar op een manier die cijfers en statistieken alleen niet kunnen. Ook dit onderzoek gebeurde participatief en vanuit de kracht en de ervaringen van de betrokkenen.

In de verzamelde verhalen identificeert Sankaa patronen en tendensen, om zo tot overkoepelende conclusies te komen, maar de grootste kracht van het verslag zit in de verhalen zelf. Die verhalen maken de ervaringen van de bevraagde deelnemers tastbaar, en zeggen meer over racisme en uitsluiting dan cijfers of grafieken kunnen. Zo maakte Sankaa een sterk statement over de manier waarop mensen met een migratieachtergrond, en mensen uit de Afrikaanse diaspora in het bijzonder, in 2022 in België nog te maken krijgen met racisme, en welke impact dat heeft op hen. 

Een van de zaken die in het onderzoek zijn bevraagd, is in wie mensen vertrouwen hebben om racisme aan te pakken, en bij wie ze terecht kunnen. Dat zijn niet politie, justitie of de overheid, maar verenigingen voor minderheden, en voor de Afrikaanse diaspora in het bijzonder, en bij rolmodellen in de eigen gemeenschap. Die conclusie onderstreept het belang van organisaties als Sankaa, en hun rol in het versterken van mensen uit de Afrikaanse diaspora en het bouwen van bruggen naar de bredere samenleving. 

Met het rapport ‘Racisme ontrafeld’ maakte Sankaa de ervaring van mensen uit de Afrikaanse diaspora in België met racisme tastbaar op een manier die cijfers en gegevens niet kunnen.”

Jury Ultima’s

Mieke Vasseur

Mieke Vasseur

Scroll to Top