jun
28
2023

Sociaal netwerk- en participatietraject: lessen uit 26 proefprojecten

Diversiteit

Nieuws

In januari 2023 lanceerde de Vlaamse Regering het ‘sociaal netwerk- en participatietraject’ voor nieuwkomers.

Dat traject wil nieuwkomers ondersteunen in het lokaal uitbouwen van maatschappelijke participatie en sociale netwerken. Gedurende twee jaar experimenteerden 55 steden en gemeenten onder begeleiding van HIVA en Hefboom met het duurzaam uitbouwen van die trajecten.

De evaluatie van de proefprojecten staat in een eindrapport. Elk hoofdstuk in dat rapport zoomt in op een specifieke invulling van het traject (bv. buddywerking, vrijwilligerswerk, vrijetijdsbesteding) of op een kernvraag (bv. hoe het lokale aanbod ontsluiten?). Het rapport eindigt met een aantal lessen en uitdagingen voor een brede uitrol van het traject.

Contactpersoon: Peter De Cuyper


Mieke Vasseur

Mieke Vasseur

Scroll to Top