jan
20
2021

Spanningen in je team? Zo ga je ermee om

Leidinggeven, Organisatiebeleid

Blog

Als leidinggevende is het je taak ervoor te zorgen dat alle neuzen in dezelfde richting staan om de organisatiedoelen te realiseren. Jouw aandacht voor de relaties is hierbij fundamenteel. Ondanks dat medewerkers meestal van goede wil zijn, horen spanningen en conflicten bij intermenselijke relaties. Maar er is absoluut geen reden om ze te ontlopen, want als je er goed mee omgaat vormen conflicten juist een basis voor betere samenwerkingen. Hieronder ontdek je hoe.

Een conflict ontstaat vaak in een situatie waarin twee of meer partijen methodes hanteren, doelstellingen nastreven of waarden aanhangen die, daadwerkelijk of in de perceptie van de partijen, onverenigbaar zijn en daardoor in botsing komen. Het is een onopgeloste tegenstrijdigheid.

Komt het tot een conflict in je team? Probeer er als leidinggevende dan de volgende voordelen van in te zien:

 • Je leert je eigen grenzen en/of die van betrokkenen beter kennen, want een conflict is een signaal dat er een grens overschreden is.
 • Beide partijen laten vaak het achterste van hun tong zien en meestal komen hun échte mening en ongenoegens bovendrijven. Dit is een geschenk voor jouw verdere opvolging.
 • Een conflict kan een vernieuwing in een relatie teweegbrengen. Iedereen bezint zich weer over de eigen uitgangspunten.
 • Vernieuwing kan ook betekenen dat de samenwerking stopgezet wordt als het conflict onoplosbaar blijkt te zijn.

Oorzaken van spanningen en conflicten

Mogelijke oorzaken zijn talrijk en heel divers. Je vindt ze zowel op inhoudelijk als op relationeel niveau.

Enkele van de meest voorkomende oorzaken zijn:

 • Onduidelijkheid over de planning, taken en rollen in het team (reëel of in perceptie)
 • Onuitgesproken verwachtingen
 • Verschil in persoonlijkheid en visie
 • Onuitgesproken irritaties
 • Er wordt onderling geroddeld of geklaagd maar oorzaken worden niet aangepakt.
 • Veranderingen (in het team of de organisatie)

Zelfs iets positiefs zoals het verkrijgen of uitbreiden van subsidies kan een bron van spanning en conflict zijn. Je moet hier als leidinggevende dus altijd heel bewust mee omgaan.

Omgaan met spanningen en conflicten

Kundig omgaan met conflicten in je team houdt onder andere het volgende in:  

 • Erken dat conflicten deel uitmaken van samenwerken
 • Leer signalen van spanningen en conflicten herkennen
 • Ontloop conflicten nooit en leer verschillende perspectieven inzien
 • Aanvaard dat het niet altijd om inhoud gaat, emoties spelen een belangrijke rol
 • Verken wat het probleem is, toon moed en pak het aan
 • Toon empathie bij de analyse van de situatie
 • Ga het gesprek aan en communiceer vaardig met het team

Maak van een conflictsituatie een leermoment voor jezelf en het team. Leer en moedig teamleden aan om elkaar rechtstreeks aan te spreken. De beloning is een goede teamontwikkeling. 

Conflictbemiddeling met het klaverbladmodel

Soms loopt het conflict tussen twee teamleden zodanig op dat ze er niet meer alleen uitgeraken en de situatie een echte interventie vraagt van jou als leidinggevende. Soms moet je dus een diplomaat in conflictbemiddeling zijn. Het klaverbladmodel biedt een eenvoudige en effectieve aanpak.  

Alles begint met een intakefase waarbij je elke medewerker apart laat vertellen wat de andere misdaan heeft, wat de aanleiding van het conflict was, de gevolgen, … ook gevoelsmatig! Ook naar het eigen aandeel van de persoon wordt gepeild.

Na de intakefase is het tijd voor de confrontatiefase:

 • Geef allereerst het doel en de procedure aan
 • Vat de intakes samen
 • Vraag beiden om een reactie, zonder dat de tegenpartij reageert
 • Vraag om suggesties voor oplossingen
 • Stel oplossingen voor als de partijen zelf geen (werkbare) voorstellen doen
 • Maak concrete afspraken
 • Het is een goed idee om een verslag van dit gesprek te maken en te laten valideren door alle drie

Hopelijk helpen deze stappen je alvast op weg en vormen ze de basis voor een betere samenwerking.

Om af te sluiten nog een metafoor: je tanden en tong leven al heel je leven samen in jouw mond, maar toch maken ze soms ruzie bij het eten … Bij teamwerking horen spanningen en conflicten. Als leidinggevende is het belangrijk om deze eenvoudige stelling te omarmen. Het laat je toe om er vaardig en bewust mee om te gaan. Zo werk je met heel het team aan een gezonde teamontwikkeling.

Verder lezen?

Blijf op de hoogte

Wil je graag op de hoogte blijven van onze blogs en vormingen over leidinggeven? Schrijf je dan zeker in voor onze mailings met het thema ‘organisatiebeleid’ en voor ons maandelijkse e-zine.


Paco Sanogo

Paco Sanogo

Scroll to Top