dec
22
2015

Theater Tievo werkt aan een inclusieve samenleving

Diversiteit

Blog, Praktijk, Video

Iedereen wil erbij horen in de maatschappij. Theater Tievo van Pasform biedt mensen met een verstandelijke beperking de kans hun uitdagingen, dromen en beleving te tonen en te delen met ‘het grote publiek’. Respect voor en geloof in alle spelers vormt de basis van dit theater-vormingswerk. Tegelijkertijd daagt het de acteurs uit nieuwe vaardigheden en thema’s te exploreren.

Theater als vormingsmethodiek

Theater is één van de methodieken in het vormingswerk voor mensen met een beperking. Al 20 jaar lang maakt Theater Tievo voorstellingen waarbij levensverhalen en thema’s van de spelers zelf het uitgangspunt vormen. Twee jaar lang werkte een groep rond het thema ‘het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking’. Verdieping, delen van ervaringen, uitproberen van nieuwe methodieken onder leiding van regisseur-educatief medewerker Anja Wouters, droegen bij tot het creëren van een hechte groep én van de productie ‘Mag ik even alstublieft’. Mensen met en zonder beperking hebben heel wat te leren van elkaar. Een jaar lang werd de voorstelling gespeeld in verschillende culturele centra. Personen met een beperking brachten zélf hun verhaal: waar botsen zij op in de samenleving? Waar worden ze kwaad of verdrietig om? Waar dromen zij van?

Nieuw! Een Theateracademie in Vlaanderen

Vanuit de inspirerende ervaring met Theater Tievo, het positieve effect voor deelnemers en de kansen tot inclusief werken, start Pasform in 2016 – in samenwerking met verschillende culturele centra in verschillende regio’s – een theateracademie op. In deze jaaropleiding beleven mensen met en zonder beperking plezier in acteren en groeien zij in het acteur-zijn en zichzelf zijn.

Pasform gooit barrières overboord

Pasform staat voor de samenwerking tussen de vormingsorganisaties Tievo, Het Grote Plein en De Brug. Pasform creëert kansen voor personen met een beperking én voor hun netwerk om levenslang en levensbreed te leren. Vormingen en projecten dragen bij tot een betere kwaliteit van leven voor de deelnemers, voor personen die belangrijk zijn in hun leven en voor de hele samenleving. Op weg naar volwaardige burgers in de samenleving, moeten immers heel wat barrières worden weggewerkt.

Dit blogbericht is een gastbijdrage in het kader van de Laat mensen schitteren-campagne. Wil je meer weten over ‘Theater Tievo’ of Pasform ? Neem dan contact op met Karien Van Neyghem.


Maud Mertens

Maud Mertens

Scroll to Top