jun
23
2016

Toolbox Impactbepaling

Diversiteit

Tools

Worstel je met de gangbare beoordelingkaders en -logica’s om de impact van jouw inspanningen gericht op solidariteit in superdiversiteit te evalueren? Vaak focussen die kaders op cijfers, besteden ze weinig aandacht aan processen en houden ze onvoldoende rekening met het innovatieve en experimentele karakter van jouw zoektocht naar solidariteit in een superdiverse samenleving.

Bij het evalueren van de impact van je professionele interventies op concrete plaatsen waar mensen van diverse afkomst nabij zijn kom je ongetwijfeld tal van uitdagingen tegen. De toolbox impactbepaling  van het onderzoeksplatform DieGem speelt in op zeven specifieke uitdagingen en bied je inspiratie om mee aan de slag te gaan.

Bekijk de toolbox via de website van DieGem.


Maud Mertens

Maud Mertens

Scroll to Top