mei
11
2022

Uitreiking van de Ultimas 2021

Communicatie, Sociaal-cultureel werken

Nieuws

Op dinsdag 10 mei heeft de Vlaamse Gemeenschap de Ultimas 2021 uitgereikt tijdens een liveshow in de Singel. De Vlaamse cultuurprijzen werden uitgereikt aan 13 laureaten, in evenveel categorieën, als erkenning voor hun verdienste in de socio-culturele sector. De Grootouders voor Klimaat wonnen de prijs voor sociaal-cultureel volwassenenwerk. Actrice en theatericoon Reinhilde Decleir ontving de Ultima voor Algemene Culturele Verdienste als bekroning voor haar carrière. Ze kreeg een mooi eerbetoon in de awardshow. 

Laureaten voor 2021

 • Algemene Culturele Verdienste: Reinhilde Decleir ​ 
 • Amateurkunsten: Belgische Improvisatieliga (BIL) 
 • Architectuur en Toegepaste Kunsten: Horst Festival ​ 
 • Beeldende Kunst: Kobe Matthys – Agentschap 
 • Cultureel Ondernemerschap: Hnita Jazz Club 
 • Film & Visuele Media: Kaat Beels en Nathalie Basteyns 
 • Letteren: Annelies Verbeke 
 • Muziek: Lieselot De Wilde 
 • Opkomend Talent: Gorges Ocloo 
 • Podiumkunsten: Lucinda Ra 
 • Roerend en Immaterieel Erfgoed: De Borgerhoutse Reuzenstoet 
 • Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk: Grootouders voor het Klimaat 
 • Publieksprijs: de winnaar wordt pas tijdens de liveshow op 10 mei bekendgemaakt. 

De liveshow werd gisterenavond gestreamd op VRT NU en uitgezonden op Radio 1. Portland zorgde voor de muziek en alle laureaten brachten entertainment op het podium. Sofie Lemaire en Thomas Vanderveken waren de gastvrouw en -heer van de avond. 

Grootouders voor het Klimaat wint Ultima voor sociaal-cultureel volwassenenwerk

De burgerbeweging Grootouders voor het Klimaat kwam tot stand uit bezorgdheid om de klimaatcrisis en de gevolgen ervan voor de volgende generaties. Grootouders voor het Klimaat werd opgericht in 2019 en steunt sindsdien o.a. de klimaatmarsen. Het is een ongebonden beweging die niet alleen de jongeren verdedigt, maar ook informeert, motiveert, standpunten inneemt en andere initiatieven steunt.

Ultima 201 - Door Michiel Devijver

De groep heeft geen banden met politieke of belangengroepen. De werking draait volledig op vrijwilligers. Ze willen een leefbare wereld nalaten aan hun kleinkinderen, de generatie van de klimaatjongeren, wereldwijd. Grootouders voor het Klimaat wordt gefinancierd door donaties en ledenbijdragen.

De organisatie wil dat België zich aansluit bij de Europese klimaatambities en met een sterk klimaatbeleid komt. De leden delen de visie dat ons land concrete en meetbare klimaatdoelstellingen nodig heeft. De missie van Grootouders voor het Klimaat is om samen met de klimaatjongeren en andere klimaatorganisaties het draagvlak voor een ambitieus klimaatplan te vergroten.

De Grootouders werken samen met Youth for Climate, ondersteunen de jongerenacties met logistieke en concrete voorbereidingen en organiseren eigen acties om het bewustzijn in de samenleving te vergroten en de overheden te wijzen op de nood aan een ambitieuzer
klimaatbeleid. Ze zijn aangesloten bij overkoepelende organisaties waaronder KlimaatCoalitie en Bond Beter Leefmilieu. Ondertussen zijn er in Limburg, de Kempen, Vlaams-Brabant, Antwerpen, Mechelen, Brugge en Gent regionale afdelingen met een eigen lokale werking.

Ook in 2021, tijdens de coronacrisis, bleef Grootouders voor het Klimaat actief, vooral online. De organisatie is steeds blijven groeien en telt vandaag 139 ambassadeurs.

Reinhilde Decleir was de eerste ambassadeur voor Grootouders voor het Klimaat. Andere
ambassadeurs zijn o.a. de schrijvers Marc de Bel, Kristien Hemmerechts, Stefan Hertmans, Anne Provoost, Marita de Sterck, Joke van Leeuwen, Erik Vlaminck, Diane Broeckhoven en Gerda Dendooven, academici als Eric Corijn, Herman Van Goethem, Paul Verhaeghe, Caroline Pauwels, Bea Cantillon, Jean Paul van Bendegem, Paul De Grauwe en Wim Distelmans, (oud)-politici als Vera Dua, Jan Peumans, Frank Beke, Bart Staes, Eric Van Rompuy, Wivina Demeester en Nelly Maes en artiesten als Koen Vanmechelen, Alain Platel en Warre Borgmans.

Met de campagne Onze spaarcenten voor hun toekomst won Grootouders voor het Klimaat de Civil Society Prize 2021 van het Europees Economisch en Sociaal Comité. De campagne kaart aan dat het niet altijd duidelijk is waarvoor banken onze spaarcenten gebruiken en stelt dat het kapitaal beter kan dienen om ons als samenleving op duurzame principes te richten.

De recentste rapporten van het IPCC zetten de Grootouders aan om in 2022 op een nieuw elan door te gaan. Op 30 mei wordt dat uitgebreid besproken op een ‘inspiratedag’ in het Vlaams Parlement.

Meer info: grootoudersvoorhetklimaat.be

Motivatie door de jury

De jury draagt Grootouders voor het Klimaat voor als laureaat voor de Ultima Sociaal-cultureel volwassenenwerk 2021.

Grootouders voor het Klimaat is een jonge burgerbeweging. De beweging ontstond begin 2019 ter ondersteuning van de initiatieven van de klimaatjongeren van Youth for Climate, maar is sindsdien aan een razendsnel tempo uitgegroeid tot een breed vertakte en professioneel uitgebouwde organisatie. Ze is er in korte tijd in geslaagd om zichzelf en haar werking op de kaart te zetten en een volwaardig deel uit te maken van het publieke debat rond het klimaatthema. Wat de jury bovendien opvalt, is dat Grootouders voor het Klimaat deze groei heeft kunnen realiseren in volle coronacrisis, tijdens een periode die traditioneel sociaal-cultureel volwassenenwerk niet evident maakte. Meer nog, de organisatie greep de coronacrisis aan als reflectiemoment, en pleit ervoor om de samenleving na corona op een meer duurzame manier opnieuw op te starten.

Grootouders voor het Klimaat is sterk in samenwerken. De beweging ontstond binnen de bredere klimaatbeweging en beschikt over een sterk netwerk, zowel binnen als buiten het klimaatthema.

De beweging verbindt zich met klimaatbewegingen en ouderenverenigingen, en neemt een plaats in in verschillende binnenlandse en internationale netwerken. Grootouders voor het Klimaat is een van de eerste bewegingen van haar soort in Europa, en speelde als pionier een voorbeeldrol voor gelijkaardige initiatieven in het buitenland.

“Grootouders voor het Klimaat gaf een krachtig signaal dat het klimaatthema niet enkel de jongeren aangaat, maar dat het een thema is dat alle generaties aanbelangt.”

Een andere troef die volgens de jury mee aan de basis ligt van het succes van de beweging is de sterke aandacht voor intergenerationele samenwerking. Grootouders voor het Klimaat gaf een krachtig signaal dat het klimaatthema niet enkel de jongeren aangaat, maar dat het een thema is dat alle generaties aanbelangt.

Opvallend in 2021 was de campagne ‘Onze spaarcenten voor hun toekomst’, waarmee ze 55-plussers wil aanmoedigen om hun spaargeld te investeren in duurzame spaar- en
beleggingsproducten die het klimaat ten goede komen. Het is met acties als deze dat Grootouders voor het Klimaat aantoont dat ze niet enkel de klimaatjongeren wil ondersteunen, maar ook haar eigen stem laat klinken in het klimaatdebat.

De jury spreekt met deze bekroning ook expliciet haar waardering uit voor de vele andere
burgerbewegingen die de voorbije jaren rond het klimaatthema ontstonden: Teachers for Climate, Scientists For Climate … Het is een lange lijst die blijft groeien. Uiteraard verdienen de jongeren van Youth for Climate een bijzondere vermelding. Het is immers hun inzet en engagement die de bal aan het rollen bracht.

Eerbetoon aan Reinhilde Decleir 

Tijdens de show kreeg Reinhilde Decleir een passend eerbetoon, waarbij video’s van Jan Eelen gecombineerd werden met live begeleiding op piano en door een 20-koppig koor van Tutti Fratelli, de organisatie waarvan Decleir aan de wieg stond. Reinhilde ‘s zoon Fonne Wuyts nam de Ultima voor Algemene Culturele Verdienste in ontvangst. ​Reinhilde en haar entourage wisten al geruime tijd dat zij de Ultima Algemene Culturele Verdienste zou krijgen. Het betreft dus geen postume toekenning van de award.

Over de Ultimas 

Sinds 2003 reikt de Vlaamse overheid elk jaar 12 Vlaamse Cultuurprijzen uit, in evenveel categorieën, aan toonaangevende artiesten, kunstenaars, organisaties of gezelschappen. De laureaten worden gekozen door een jury van deskundigen. ​ 

Bij de editie Ultimas 2021 voegde men voor het eerst een Publieksprijs toe, voor artiesten of organisaties die het afgelopen jaar bijdroegen aan de verbreding van de cultuur, maar die niet meteen in de bestaande Ultimas-categorieën passen. De winnaar van de Publieksprijs wordt pas tijdens de awardshow onthuld. 

Alle laureaten ontvingen op 10 mei een fysieke award. Die is speciaal voor de gelegenheid in een nieuw kleedje gestoken door beeldend kunstenaar Daan Gielis (°1988). Daarnaast krijgt elke laureaat een geldprijs van 10.000 euro. De winnaar van de Ultima voor Algemene Culturele Verdienste ontvangt 20.000 euro als bekroning van een integrale carrière. 


Mieke Vasseur

Mieke Vasseur

Scroll to Top