okt
14
2015

Voelschorten tackelen taboe rond dementie

Diversiteit

Blog, Praktijk, Video

Ouder worden gaat gepaard met heel wat ingrijpende veranderingen. Bepaalde aspecten van het ouder worden liggen soms erg gevoelig bij senioren. Als seniorenvereniging wil S-Plus taboes rond ouder worden en ouder zijn doorbreken. Met het project ‘Voelschorten’ zetten actieve senioren zich in voor ouderen met dementie.

Voelschorten voor mensen met dementie

S-Plus maakt voelschorten voor personen in de derde en vierde fase van dementie. Het voelen en prutsen aan een schort met daarop kleurrijke linten, belletjes, zachte en ruwe lapjes stof kan rustgevend werken. Tegelijkertijd prikkelt het ook de zintuigen en houdt het mensen met dementie alert. Soms ontstaat er door de schort oogcontact, of komt er een gesprek op gang. Op die manier wordt ook het sociaal isolement doorbroken. Deze aanpak werkt positief, want mensen voelen zich beter.

Sensibiliseren door te verenigen

Met de voelschorten wil S-Plus het thema dementie ook bespreekbaar maken bij de mensen en de lokale groepen van S-Plus. Door een voelschort te maken wordt er informatie over dementie gedeeld. Bovendien wordt de drempel lager om over dementie en de ervaringen met de ziekte te praten. Iedereen maakt de voelschort vanuit zijn persoonlijk verhaal. Voor de partner, moeder of vader, een buur of vriend. Of voor niemand in het bijzonder, maar gewoon voor die ene die er baat bij heeft in een rusthuis in de buurt. Want iedereen komt vroeg of laat wel op een of andere manier in aanraking met de ziekte.

Iedereen telt mee

In Vlaanderen zijn er naar schatting meer dan 100.000 mensen met dementie. Naar verwachting zal hun aantal tegen 2050 verdubbelen. Dementie wordt dan ook terecht de ziekte van de toekomst genoemd. S-Plus ondertekende mee de engagementsverklaring “vergeet dementie, onthou mens”. De actie verspreidt informatie over dementie en vermenselijkt de ziekte. Dementie verloopt in fasen, maar in welke fase men zich ook bevindt, je bent en blijft een mens.

Download gratis de doe-het-zelf map

Intussen zijn al meer dan 20 groepen gestart met het project. Maar iedereen kan in principe een voelschort maken. Het is niet moeilijk en niet duur. Op de website van S-Plus vind je een doe-het-zelfbeschrijving om zelf aan de slag te gaan. Neem zeker een kijkje op de op www.voelschorten.be of op www.s-plusvzw.be voor meer achtergrond en foto’s.

S-Plus…. voor pittige plussers

S-Plus vzw is een seniorenvereniging met een ruim aanbod voor plussers met pit. Het vrijetijdsaanbod is laagdrempelig, betaalbaar en inclusief. De organisatie ontwikkelt een aantrekkelijk en innovatief programma voor zowel actieve als zorgbehoevende plussers. Naast het ruim vrijetijdsaanbod is belangenbehartiging een belangrijk onderdeel van de werking. S-Plus verdedigt actief de noden, behoeften, rechten en plichten van alle plussers op de verschillende beleidsniveaus. Het uiteindelijke doel is plussers te verenigen, informeren, en empoweren, zodat ze zelf en met onze steun hun plaats kunnen opeisen binnen de samenleving.

Solidariteit vormt de kernwaarde van de S-Pluswerking. S-Plus steunt hierbij op progressieve, en sociale waarden zoals gelijke kansen, respect, rechtvaardigheid, verdraagzaamheid en democratie. Om dit alles te verwezenlijken doet de organisatie een beroep op een netwerk van sociale partners en samenwerkingsverbanden, zoals de Vlaamse overheid en de Socialistische Mutualiteiten.

Dit blogbericht is een gastbijdrage in het kader van de campagne Laat mensen schitteren. Wil je meer weten over S-Plus of over het project Voelschorten? Neem dan contact op met Gertie Brouwers.


Maud Mertens

Maud Mertens

Scroll to Top