Lokale vrijwilligersgroepen begeleiden

Ook jij merkte ongetwijfeld dat vrijwilligersgroepen volop in evolutie zijn en een divers landschap vormen. Als groepsbegeleider sta je voor de uitdaging om al die lokale groepen missiegedreven te begeleiden. Op maat zodat elke groep haar handelingsmogelijkheden kan vergroten om bij te dragen aan de missie.

Het levensfasenmodel van Joris Piot (UCLL) biedt je houvast om patronen in lokale vrijwilligersgroepen te herkennen. Is een groep startend, autonoom, routineus of verstillend? De levensfasentool brengt de levensfase op basis van relevante groepskenmerken in kaart. En, geeft je concrete aanwijzingen om jouw begeleiding hierop af te stemmen. Het taak-relatie-structuur model is jouw kompas om groepen integraal te begeleiden.

Een heldere organisatiestrategie voor groepsbegeleiding is cruciaal om jouw job haalbaar en impactgedreven in te vullen.

Lokale vrijwilligersgroepen

Hoe we ons vrijwillig inzetten en verenigen is volop in evolutie. We zijn steeds meer loyaal in tijdelijke verbanden en engageren ons in lossere organisatieverbanden.

Daardoor is er een divers landschap aan vrijwilligersgroepen ontstaan. Verstandig hokjesdenken helpt je als begeleider en organisatie om groepen aangepast te begeleiden. Volgens de levensfase waarin ze zich bevinden.

Foto: Koen Broos

Volop in evolutie

Foto: Koen Broos

Divers landschap

Patronen herkennen

Het levensfasenmodel dat vrijwilligersgroepen indeelt naar levensfase biedt je als begeleider houvast. Het taak-relatie-structuur model (TRS-model) is een nog fijnmaziger instrument dat je helpt om groepskenmerken in vrijwilligersgroepen te herkennen en groepen op maat te begeleiden.

Levensfasentool

De levensfasentool geeft je snel een zicht op de levensfase waarin vrijwilligersgroepen zich bevinden. Maak kennis met de verschillende toepassingen van de tool. Ga aan de slag met de levensfasentool. Verdiep je in de achtergrond bij de tool.

Missiegedreven begeleiden

Als begeleider van lokale vrijwilligersgroepen heb je een duidelijk doel voor ogen. Je wilt groepen bewust en bekwaam maken om missiegedreven te werken. Drie basisprincipes helpen je als begeleider om groepen duurzaam en missiegedreven te laten werken: stem af met wat er leeft aan de basis, begin met de waarom-vraag, en bied onderhandelingsruimte aan lokale groepen. Als begeleider richt je je op alle dimensies van het TRS-model. Het gaat erom een goed evenwicht te vinden tussen taak, relatie en structuur. Als begeleider pas je je begeleidingsstrategie aan per groepskenmerk en naargelang de levensfase van een lokale vrijwilligersgroep.

Organisatiestrategie

Groepsbegeleiders zijn brugfiguren: ze betrekken lokale groepen op de organisatiemissie en belichamen de betrokkenheid van hun organisatie op de groepen. Als organisatie heb je er dus alle belang bij om een organisatiestrategie uit te werken die hen ondersteunt om die job op een haalbare en impactgedreven manier te doen. Dit stappenplan helpt je organisatie om de groepsbegeleiding op punt te stellen.

Scroll to Top