mrt
27
2023

Vrijwilliger bij Uilenspel, geen eenrichtingsverkeer

Diversiteit, Vrijwillige inzet

Blog, Praktijk

“Vroeger bestond mijn leefwereld uit ons huis, mijn ouders, de school en mijn werk. Sinds de komst van Eva, ziet die er helemaal anders uit. Veel ruimer… “

Uilenspel vzw biedt gratis schoolse ondersteuning

Zo begint Silviya ons gesprek. Silviya is Bulgaarse, mama van drie kinderen en woont samen met haar man in de wijk Rabot in Gent. Acht jaar geleden verhuisden zij en haar man naar België. Intussen vonden ze werk en spreken ze al een goed mondje Nederlands. De oudste zoon van Silviya, Nikola, is zeven jaar en heeft moeilijkheden op school. Daardoor had hij nog weinig zin om naar school te gaan en kampte hij met een laag zelfbeeld. Sinds september krijgen ze schoolse ondersteuning van Eva, een vrijwilligster bij Uilenspel vzw.

Uilenspel biedt gratis schoolse ondersteuning voor kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Eva gaat wekelijks aan huis bij Nikola. “Al na vijf maanden zie ik een totaal andere jongen voor me. Nikola was een gesloten en verlegen kind. Daar is nu niets meer van te merken. Door samen voor te lezen en (taal-)spelletjes te spelen, gaat zijn Nederlands er goed op vooruit en bloeit hij open. De juf moet hem nu afremmen om niet teveel te ‘tetteren’ in de klas”, lacht Eva.

Uilenspel organiseert jaarlijks een aantal activiteiten voor haar vrijwilligers en gezinnen. Zo gaan we dit jaar voor ons slotfeest naar de Zoo van Antwerpen. Daarnaast moedigt Uilenspel vrijwilligers aan om deel te nemen aan evenementen in hun eigen wijk. Tijdens die activiteiten worden nieuwe banden gesmeed en komen buurtbewoners uit verschillende gemeenschappen met elkaar in contact. Zo breidt het netwerk van zowel de vrijwilligers als de gezinnen uit.

Eva: “Groeien doen we samen.”

“Eva doet meer dan huiswerkbegeleiding”, zegt Silvya, “ze is als een vriendin voor me. Ze neemt ons mee naar de bibliotheek en de spelotheek. Ik wist eerst niet dat dat bestond.”

Dat de begeleidingen bij Uilenspel geen eenrichtingsverkeer zijn, is duidelijk. Eva: “Silvya nodigt mij uit wanneer ze met de familie samenkomen. Dat is altijd een hele belevenis. Vorige zaterdag nog heb ik mee geholpen met de voorbereidingen. Nu kan ik Baklava maken.” (fier)

‘Ik geniet er enorm van om ondergedompeld te worden in een andere cultuur.’

Eva, vrijwilligster bij Uilenspel vzw

“Soms keren we de rollen om”, zegt Eva, “dan is Nikola de ‘meester’. Hij leest me voor uit Bulgaarse boekjes en legt me een aantal woorden uit. Zo leren we van elkaar.”

Uilenspel versterkt niet enkel de band tussen vrijwilligers en gezinnen, maar ook tussen de vrijwilligers onderling. Dat doet ze door hen samen te brengen op intervisies en activiteiten specifiek voor vrijwilligers. Die sociale component is voor veel vrijwilligers van belang. De verbinding tussen vrijwilligers zorgt ervoor dat ze voeling krijgen met het grotere geheel. Ze vormen een gemeenschap die zich inzet voor de samenleving en die de belangen van de meest kwetsbaren steeds voorop plaatst. De vrijwilligers ondersteunen het gezin niet vanop hun eigen eiland, maar doen dat steeds in reflectie met anderen die hetzelfde doel voor ogen hebben. Daardoor krijgen hun eigen ervaringen meer betekenis en smeden ze een band in de vrijwilligersgroep. Eva beaamt: “Ook al doe ik mijn begeleidingen een-op-een, toch voel ik me totaal niet eenzaam als vrijwilliger. In het begin zei Nikola niets tegen me. De begeleidingen verliepen dus heel stroef. Mijn aanspreekpunt bij Uilenspel nam me mee naar de spelotheek van Uilenspel en gaf me leuke spelletjes mee die stimuleren om te spreken. Dat was een schot in de roos! Tijdens de laatste vorming bij Uilenspel kwamen soortgelijke verhalen naar boven. Het doet deugd om te horen dat het bij andere vrijwilligers ook soms zoeken is.’

Uilenspel-begeleider zijn, geen eenzame job

Missie

Uilenspel streeft naar een solidaire en inclusieve samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Ze stimuleren actief burgerschap, vormen en verbinden vrijwilligers die gezinnen in een maatschappelijk kwetsbare situatie ondersteunen.

Visie

Respect en gelijkwaardigheid zijn basiswaarden waarop de werking van Uilenspel gebaseerd is. Ze stimuleren het vertrouwen tussen burgers, ze zijn pluralistisch en sluiten niemand uit. Ze geloven in de maakbaarheid van de samenleving en de talenten waarover iedereen beschikt. Ze geloven in de kracht en het engagement van burgers en in empowerment en emancipatie van kwetsbare groepen. Ze erkennen de structurele, contextuele oorzaken van armoede en beklemtonen de verantwoordelijkheid van de samenleving om armoede te bestrijden. Ze zijn kritisch voor maatschappelijke instanties waar gezinnen in kansarmoede uit de boot vallen en ze geloven in constructieve oplossingen.

Jasmijn De Smet, communicatiemedewerker bij Uilenspel vzw, schreef dit artikel voor de vorming 'Rollen en functies voor communicatiemedewerkers ' van Socius.

Jasmijn De Smet

Jasmijn De Smet

Scroll to Top