jun
9
2016

Werken met talenten

Beroeps- en competentiekader, Sociaal-cultureel werken

Blog

Het is 13 mei 2016. Een twintigtal geëngageerde sociaal-cultureel werkers verzamelen aan het Merelbeekse PostX. Dit voormalige postkantoor van de Gentse gemeente herbergt vandaag een kleine vzw die instaat voor heel wat lokale artistieke projecten in de buurt: filmvoorstellingen, muziekoptredens, expo’s en performances. Het charmante onderkomen wordt vandaag de setting voor de tweede dag van de Socius-vorming over sociaal-culturele praktijken. De groep buigt zich gedurende twee dagen over de betekenis, de waarde en concrete invulling van deze praktijken door zich te laten inspireren met praktijkvoorstellingen, bezoeken en gesprekken.

Talenten doen floreren

We zetten ons mee in de kring voor de workshop ‘Werken met talenten’ van Impuls vzw. Deze landelijke vormingsinstelling biedt vormingen op maat van organisaties met het oog op goed functionerende teams. Hun baseline? ‘Samenleven in verbinding’. Krachtgericht, verbindend en waarderend werken staan hierbij centraal.

Wat zijn jouw talenten? En wat heb jij nodig om deze talenten te doen floreren? Vandaag komen we het in speedtempo te weten. Normaal duurt de workshop ‘Werken met talenten’ een ganse dag, vandaag hebben we maar een tweetal uurtjes de tijd. Procesbegeleidster, Inge Melotte, zal ons zo goed mogelijk laten proeven van de werkwijze zodat we een zicht krijgen op de opzet, achterliggende betekenis en impact van deze praktijk.

Inspirator voor deze workshop van Impuls is Luk Dewulf, auteur van “Ik kies voor mijn talent”. We starten onmiddellijk met een korte uitleg over het verschil tussen kwaliteiten en talenten, want een onderscheid is er wel degelijk. Kwaliteiten ontwikkel je doorheen het leven, het zijn aspecten waar je goed in bent omdat je het hebt/bent aangeleerd. Talenten, daar word je mee geboren. Ze geven je energie, vragen zo goed als geen inspanning en vaak heb je ze onbewust.

Vanuit de kracht van mensen

Het ontdekken van je talenten is niet eenvoudig. Wat je talenten zijn, daar moet je naar op zoek gaan… en daarmee starten we dan ook. We vullen een sneltest in met 40 stellingen die gaan van “Ik kan goed ideeën vertalen in actie. Ik word onrustig als de actie te lang uitblijft” tot “Het geeft me veel voldoening als ik precies de juiste woorden vind om uit te drukken wat ik wil zeggen”. De stellingen die je hoogste score krijgen, zijn potentiële talenten. We krijgen een aantal kaartjes voorgeschoteld waarop meer uitleg staat bij elk talent zoals bv. de doordenker, de bezige bij, of de stille helper. Het talent dat je het meeste aanspreekt, of waarin je jezelf het meest herkent, dat ga je verder exploreren tijdens de workshop.

We worden in paren gezet en gevraagd om met onze partner te bespreken wanneer je collega’s al in het verleden hebben mogen genieten van je talent. Als snel wordt duidelijk dat dit een ontwapenend en positief gesprek op gang zet. Dat is ook de bedoeling, vertelt Inge ons later tijdens de nabespreking. Inge kiest er bewust voor om te vertrekken vanuit het potentieel en de kracht van mensen, en niet vanuit bijvoorbeeld een conflictsituatie in een team. Door te focussen op aanwezige talenten, creëer je een positief klimaat, en dat vormt de voedingsbodem voor de zoektocht naar contexten waarin alle werknemers hun talenten kunnen benutten en doen bloeien.

De juiste organisatiecontext

Het tweede luik van de vorming is dan ook gericht op het vinden van de juiste context. Welke omkadering of wat voor soort organisatiecontext heb jij nodig om je talent ten volle in ontwikkeling te brengen? En hoe ga je om met verschillende noden binnen één team? Inge geeft een mooi voorbeeld uit haar eigen organisatie. Zij is een ‘bezig bij’, iemand die graag in actie schiet en minder sterk is in details en een goede afwerking. Haar collega is dan weer een ‘foutenspeurder’, iemand die net veel oog heeft voor detail en graag haar tijd neemt om taken zorgvuldig tot een einde te brengen. Binnen het team hebben zij besloten om elkaar op verschillende momenten meer ruimte te geven bij bepaalde taken: de bezige bij tijdens de brainstormfase of uitwerkingsfase en tijdens de afwerkingsfase krijgt de foutenspeurder dan weer de ruimte om haar talent te benutten. En zo functioneren beide werknemers in een context die voor henzelf gunstig en motiverend blijft.

Hoe ervaart onze procesbegeleidster het geven van deze workshop? Inge vindt het een positieve en veilige manier om met teams aan de slag te gaan. De bewustwording en erkenning van elkaars talenten ervaart ze als energiegevend. Het zet mensen in hun kracht. Ze voelt zich dankbaar als ze mensen tijdens de workshop ziet openbloeien, zich ‘gezien’ voelen in datgene waar ze goed in zijn. Werken met ieders talent is kiezen voor duurzaamheid in je team en je organisatie.

Een praktijk met impact

De workshop loopt stilaan op zijn einde. Tijdens de nabespreking is iedereen het erover eens: dit is een positieve manier om met teams aan de slag te gaan. Het feit dat de nadruk wordt gelegd op het ‘talent-werken’ (vertrekken van de kracht die aanwezig is en dit verder ontwikkelen) in plaats van het ‘competentie-werken’ (met mensen naar bepaalde competenties toe werken) biedt interessante mogelijkheden. Hoewel de vorming zich voornamelijk op het niveau van het individu of een team afspeelt, wordt het belang op samenlevingsniveau niet onderschat. Een samenleving stoelt namelijk op individuen, en wanneer zij in hun kracht staan, heeft dit ongetwijfeld impact op de kracht van de hele gemeenschap.

Wil je meer weten over de workshop ‘Werken met talenten’ van Impuls vzw? Neem dan contact op met Inge Melotte of surf naar de website van Impuls.


Maud Mertens

Maud Mertens

Scroll to Top