mei
16
2024

Actieplannen tegen grensoverschrijdend gedrag

Organisatiebeleid

Nieuws

Grensoverschrijdend gedrag is een realiteit in diverse sectoren, ook in de cultuur- en mediasector. Ondanks de waardevolle inspanningen die beide sectoren via verschillende actieplannen en bottom-up initiatieven hebben geleverd, is deze strijd echter nog niet gestreden. Daarom lanceerden de minister van Cultuur, de minister van Media en de betrokken sectoren op 29 april twee nieuwe, sectorspecifieke actieplannen tegen grensoverschrijdend gedrag.

Bedoeling van de twee actieplannen is om de verschillende initiatieven op elkaar af te stemmen en de beleidsmatige aandacht voor het thema te versterken.

Actieplan voor de cultuursector

Het actieplan voor de cultuursector wordt gecoördineerd door het Departement Cultuur, Jeugd en Media. De scope van dit actieplan is verbreed ten opzichte van het vorige plan en kreeg vorm via een participatief proces met de steunpunten, belangenbehartigers, en sociale fondsen uit het circusveld, de cultureel-erfgoedsector, de literatuursector, het sociaal-cultureel volwassenenwerk en de professionele en de amateurkunstensector. Het streefdoel is om de volledige sector even sterk te maken in de aanpak van grensoverschrijdend gedrag.

Dit actieplan blijft inzetten op preventie en herstel via drie speerpunten:  

  1. kennisdeling en sensibilisering;  
  2. procedures en aanspreekpunten; 
  3. herstel en reactie.  

In deze initiatieven gaat bijzondere aandacht naar het bereiken en ondersteunen van kleine organisaties en kwetsbare profielen zoals vrijwilligers, leden, deelnemers, flexwerkers, freelancers, en individuele beoefenaars. 

Actieplan voor de media- en filmsector

Het actieplan voor de media- en filmsector wordt getrokken door mediarte, het sociale fonds voor de audiovisuele en mediasector. Om de nodige cultuuromslag te bewerkstelligen, zet het actieplan in op vijf prioritaire doelstellingen:  

  1. een gerichte, sectorale aanpak van de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag; 
  2. een performante monitoring van grensoverschrijdend gedrag; 
  3. beleidsondersteuning en informatiedeling; 
  4. versterking van medewerkers in de media- en filmsector; 
  5. inzetten op vertrouwenspersonen. 

In deze initiatieven gaat bijzondere aandacht naar het bereiken en ondersteunen van kleine ondernemingen en kwetsbare profielen zoals tijdelijke medewerkers, stagiairs, freelancers, en minderjarigen. 

Bron: Website Departement CJM

Sociaal-cultureel volwassenenwerk

Specifiek voor de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk ontwikkelde Socius de publicatie ‘Hoe ontwikkel je een beleid rond grensoverschrijdend gedrag in jouw organisatie?’. In het document staan we stil bij de wijze waarop sociaal-culturele organisaties een beleid kunnen ontwikkelen rond grensoverschrijdend gedrag en dit zowel op personeelsniveau als ten aanzien van hun doelgroep en vrijwilligers. Je kan het document hier downloaden.

Daarnaast biedt Socius op donderdag 3 oktober en maandag 7 oktober de online infosessie ‘Hoe ontwikkel je een beleid rond grensoverschrijdend gedrag?’ aan, voor respectievelijk leidinggevenden en bestuurder. Deelnemen is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.


Max Frans

Max Frans

Scroll to Top