jun
9
2022

Alles wat je moet weten over noden en behoeften van burgerinitiatieven

Burgerinitiatief, Sociaal-cultureel werken

Blog

Burgerinitiatieven ontstaan als een groep mensen beslist om activiteiten, producten of diensten te ontplooien die hun persoonlijk belang overstijgen. Triggers of aanleidingen zijn erg divers: een plotse gebeurtenis die hen raakt, een gedeelde frustratie, een droom om iets (anders) te doen … Enkele gelijkgestemde zielen zetten zich samen en ‘starten’.

Hun intrinsieke motivatie en liefde voor het project zijn hun beste drive. Ze mobiliseren en enthousiasmeren in eerste instantie elkaar en hun directe omgeving. Maar al gauw blijken liefde en enthousiasme niet genoeg om hun ideeën te realiseren. Afhankelijk van de ambities en doelen die de trekkers zich stellen of de fase waarin het initiatief zich bevindt, hebben trekkers verschillende noden en behoeften. We schotelen jullie er acht voor.

1. Zie ons! – Erkenning en waardering

Gezien worden geeft een boost, zorgt voor de goesting om voort te doen. Het gebrek aan erkenning en waardering is omgekeerd een van de grootste knelpunten in de samenwerking met anderen.

2. Help ons met de paperassen! – Administratie en logistiek

Veel trekkers zoeken naar praktische hulp en informatie die hen ondersteunt om hun initiatief te organiseren. Dat gaat bijvoorbeeld over informatie over juridische rechtsvormen, een boekhouding opzetten, hulp bij het openen van een rekening, afsluiten van verzekeringen …

3. Steun ons! – Financiële middelen

Een onzekere financiële basis bedreigt vaak rechtstreeks het voortbestaan van het initiatief. Voor financiering kijken trekkers in de eerste plaats naar hun eigen netwerk. In veel gevallen zijn ze bij aanvang zelf de grootste sponsors. Dat is echter niet houdbaar. Ze zoeken dus naar allerhande informatie over projectoproepen en subsidies, naar hulp bij het indienen van subsidiedossiers en verwelkomen laagdrempelige financieringsmogelijkheden voor hun initiatief.

4. Geef ons ruimte! – Infrastructuur

Een fysieke plek om activiteiten te ontplooien, waar het kernteam kan samenkomen, waar ideeën kunnen rijpen en plannen kunnen worden gesmeed, draagt bij tot de duurzaamheid van het initiatief en bevordert ook de zichtbaarheid voor de omgeving.

5. Kom er bij!  Draagkracht

Mensen maken het initiatief. Heel wat groepsdynamische vragen en kwesties poppen bijgevolg voortdurend op. Hoe organiseren we onze besluitvorming, welk leiderschap vinden we belangrijk, hoe mobiliseren en behouden we vrijwillige inzet? Het is slechts een greep uit de discussiepunten die een kernteam met het oog op het realiseren van zijn ambities op tafel gooit.

6. Neem ons au sérieux! – Draagvlak

Pas door de waarde die andere actoren aan je toekennen, zijn initiatieven in staat om hun doelstellingen te realiseren. Het hoeft dus niet te verwonderen dat trekkers manieren zoeken om hun invloed op anderen te vergroten: op andere burgers in hun directe omgeving (als potentiële consument of participant), op beleidsactoren of marktactoren.

7. Inspireer ons! – Uitwisseling en netwerking

Vanuit hun typerende doe-gerichtheid zoeken trekkers van burgerinitiatieven naar medestanders die hun initiatief kansen geven en verder helpen uitbouwen. Ze kloppen ook gretig aan bij collega’s van andere burgerinitiatieven, omdat ze zo snel relevante informatie, ervaring en inspiratie kunnen delen.

8. Voed ons! – Doelgerelateerde kennis en expertise

Burgers beschikken van bij aanvang vaak over kennis en expertise die inhoudelijk verband houden met hun missie en ambitie. Sommigen zijn zelfs expert op hun terrein. Niettemin zoeken ze tijdens hun verdere parcours voortdurend naar extra informatie over het thema of de kwestie waarvoor ze zich inzetten.

Om een antwoord te vinden op de door hen zelf geformuleerde noden en behoeften, kloppen ze aan bij heel wat mogelijke partners (familie, vrienden, organisaties uit de buurt of uit hun professioneel netwerk, de lokale autoriteiten). Op eigen initiatief, op eigen tempo, met de touwtjes zelf strak in handen.

Wil je meer weten over burgerinitiatieven en op welke manier je als sociaal-cultureel werker burgerinitiatieven kan versterken, lees dan het Rapport Veldverkenning burgerinitiatieven.


Nele Vanderhulst

Nele Vanderhulst

Scroll to Top