okt
16
2019

Burgerschap en civiele maatschappij

Burgerinitiatief, Rollen en functies, Sociaal-cultureel werken

Blog, Publicatie

Artikel 3 van het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk (juli 2017) onderlijnt het belang van een rist van begrippen: waarden, rechten en vrijheden, pluralisme, solidariteit, inclusie, duurzaamheid, emancipatie en de civiele maatschappij.

Tal van concepten in dit artikel vroegen om verduidelijking. Ze lokken maatschappelijk debat en controverse uit. Maar waar staan ze voor? In de publicatie Gemeen.d laat Socius negen deskundigen aan het woord. Niet om hun mening te geven, wel om onze blik met diepere inzichten te verruimen.

Gratis download

Voor de publicatie verzorgde Socius-medewerker Gie Van den Eeckhaut, de bijdrage ‘Burgerschap en civiele maatschappij’.

In zijn artikel verkent Van den Eeckhaut verschillende betekenissen en invullingen van het begrip ‘burgerschap’. Hij doet dit dit eerst aan de hand van drie klassieke visies op burgerschap. Vervolgens brengt hij het begrip in relatie tot de civiele maatschappij en het civiele perspectief. Ten slotte maakt de auteur enkele evoluties zichtbaar in de invulling van burgerschap in de recente geschiedenis en in het actuele maatschappelijke discours.

Download de bijdrage van Gie Van den Eeckhaut over burgerschap en de civiele maatschappij (PDF-document, 26,2 MB).


Max Frans

Max Frans

Scroll to Top