jan
22
2019

De gemeenschappelijke sokkel van waarden

Sociaal-cultureel werken

Blog, Publicatie

Artikel 3 van het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk (juli 2017) onderlijnt het belang van een rist van begrippen: waarden, rechten en vrijheden, pluralisme, solidariteit, inclusie, duurzaamheid, emancipatie en de civiele maatschappij.

Tal van concepten in dit artikel vroegen om verduidelijking. Ze lokken maatschappelijk debat en controverse uit. Maar waar staan ze voor? In de publicatie Gemeen.d laat Socius negen deskundigen aan het woord. Niet om hun mening te geven, wel om onze blik met diepere inzichten te verruimen.

Gratis download

Voor de publicatie verzorgde Johan Braeckman, hoogleraar wijsbegeerte aan de UGent, de bijdrage ‘De gemeenschappelijke sokkel van waarden’.

De ‘gemeenschappelijke sokkel van waarden’, wat kan dit precies betekenen? Kunnen waarden wel gemeenschappelijk zijn? Is het wenselijk om een ‘gemeenschappelijke sokkel van waarden’ te hebben? Of is het net van belang dat elkeen zijn of haar waarden autonoom kan kiezen en ernaar kan leven? En waarover spreken we eigenlijk als we het over ‘waarden’ hebben?

 Download de bijdrage van Johan Braeckman ‘De gemeenschappelijke sokkel van waarden’ (PDF-document, 24,6 MB).


Max Frans

Max Frans

Scroll to Top