jun
17
2019

Erik Paredis over de duurzame samenleving

Politiserend werken, Rollen en functies, Sociaal-cultureel werken

Blog, Publicatie

Artikel 3 van het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk (juli 2017) onderlijnt het belang van een rist van begrippen: waarden, rechten en vrijheden, pluralisme, solidariteit, inclusie, duurzaamheid, emancipatie en de civiele maatschappij.

Tal van concepten in dit artikel vroegen om verduidelijking. Ze lokken maatschappelijk debat en controverse uit. Maar waar staan ze voor? In de publicatie Gemeen.d laat Socius negen deskundigen aan het woord. Niet om hun mening te geven, wel om onze blik met diepere inzichten te verruimen.

Gratis download

Voor de publicatie verzorgde prof. dr. Erik Paredis (UGent), de bijdrage ‘Een duurzame samenleving’.

De term ‘duurzaam’ kan verschillende betekenissen hebben. Tot een jaar of dertig geleden betekende hij enkel ‘bestemd om lang te duren’ of ‘van lange duur’. ‘Een duurzame samenleving’ verwijst naar een betekenis die pas eind jaren tachtig opgekomen is. Een duurzame samenleving is een samenleving met een hoge levenskwaliteit, waarin mensen rechtvaardig behandeld worden, die binnen ecologische grenzen blijft en die democratisch georganiseerd is. Tenminste, dat is één mogelijke interpretatie. Er bestaan immers enkele honderden definities van duurzaamheid en duurzame ontwikkeling. Deze bijdrage probeert een aantal grote lijnen in het debat te verduidelijken en de belangrijkste interpretaties te onderscheiden.

Download de bijdrage van Erik Paredis over de duurzame samenleving (PDF-document, 8 MB).


Max Frans

Max Frans

Scroll to Top