feb
25
2019

Fundamentele rechten en vrijheden

Rollen en functies, Sociaal-cultureel werken

Blog, Publicatie

Artikel 3 van het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk (juli 2017) onderlijnt het belang van een rist van begrippen: waarden, rechten en vrijheden, pluralisme, solidariteit, inclusie, duurzaamheid, emancipatie en de civiele maatschappij.

Tal van concepten in dit artikel vroegen om verduidelijking. Ze lokken maatschappelijk debat en controverse uit. Maar waar staan ze voor? In de publicatie Gemeen.d laat Socius negen deskundigen aan het woord. Niet om hun mening te geven, wel om onze blik met diepere inzichten te verruimen.

Gratis download

Voor de publicatie verzorgde Koen Lemmens, hoofddocent Mensenrechten aan de KULeuven, de bijdrage ‘Fundamentele rechten en vrijheden’.

In het politieke en maatschappelijke debat komen de termen ‘fundamentele rechten en vrijheden’ en ‘mensenrechten’ de jongste jaren erg vaak terug. Zeker in de discussies over de grenzen van de multiculturele samenleving, waarbij de vraag vaak rijst of bepaalde opinies, gebruiken en activiteiten die afwijken van de sociale consensus juridisch tolereerbaar zijn, wordt er vaak op gewezen dat wetgevend optreden fundamentele rechten en vrijheden moet respecteren. Alleen, waarover spreken we dan precies?

In zijn bijdrage omschrijft Koen Lemmens het begrip en duidt hij het ook historisch. Tevens geeft hij aan hoe de fundamentele rechten en vrijheden na WOII een internationalisering hebben ondergaan en hoe ook de horizontalisering van de rechten en vrijheden het rechtssysteem voor nieuwe uitdagingen plaatst.

 Download de bijdrage van Koen Lemmens ‘Fundamentele rechten en vrijheden’ (PDF-document, 47,4 MB).


Max Frans

Max Frans

Scroll to Top