aug
20
2019

Magda Michielsens over emancipatie

Rollen en functies, Sociaal-cultureel werken

Blog, Publicatie

Artikel 3 van het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk (juli 2017) onderlijnt het belang van een rist van begrippen: waarden, rechten en vrijheden, pluralisme, solidariteit, inclusie, duurzaamheid, emancipatie en de civiele maatschappij.

Tal van concepten in dit artikel vroegen om verduidelijking. Ze lokken maatschappelijk debat en controverse uit. Maar waar staan ze voor? In de publicatie Gemeen.d laat Socius negen deskundigen aan het woord. Niet om hun mening te geven, wel om onze blik met diepere inzichten te verruimen.

Gratis download

Voor de publicatie verzorgde prof. em. Magda Michielsens, de bijdrage ‘Emancipatie’.

Emancipatie is een proces waarbij een persoon en/of een groep evolueert naar meer vrijheid, verzelfstandiging en grotere zelfbeschikking. De term verwijst zowel naar het proces als naar het resultaat ervan. Het vertrekpunt is een toestand van gebrek of gemis (materieel of psychisch), uitsluiting, ongelijke behandeling en/of ongelijke rechten. In de loop van het proces groeit een groter inzicht in de eigen situatie en ontstaat een duidelijker beeld van het resultaat dat men wil bereiken. Emancipatie is nooit absoluut (niemand is ooit helemaal vrij op alle levensdomeinen) en altijd gerelateerd tot een bepaald doel. Emancipatie is niet voor eens en voor altijd. Het is een voortdurend proces. Nieuwe omstandigheden houden immers nieuwe uitdagingen in. Het emancipatieproces van een groep gaat zelden rechtlijnig naar het gewenste doel.

Download de bijdrage van Magda Michielsens over emancipatie (PDF-document, 17 MB).


Max Frans

Max Frans

Scroll to Top