apr
24
2019

Stijn Oosterlynck over solidariteit

Diversiteit

Blog, Publicatie

Artikel 3 van het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk (juli 2017) onderlijnt het belang van een rist van begrippen: waarden, rechten en vrijheden, pluralisme, solidariteit, inclusie, duurzaamheid, emancipatie en de civiele maatschappij.

Tal van concepten in dit artikel vroegen om verduidelijking. Ze lokken maatschappelijk debat en controverse uit. Maar waar staan ze voor? In de publicatie Gemeen.d laat Socius negen deskundigen aan het woord. Niet om hun mening te geven, wel om onze blik met diepere inzichten te verruimen.

Gratis download

Voor de publicatie verzorgde Stijn Oosterlynck (hoofddocent Stadssociologie, Onderzoekscentrum OASeS en Antwerp Urban Studies Institute – Universiteit Antwerpen), de bijdrage ‘Solidariteit’.

Solidariteit gaat over het delen en herverdelen van middelen vanuit een gevoel van lotsverbondenheid of groepsloyauteit. Er zijn allerlei middelen die mensen met elkaar kunnen delen en herverdelen, zoals tijd, ruimte, expertise en werktuigen. In onze samenleving gaat het vaak over het herverdelen van financiële middelen.

Essentieel aan deze definitie van solidariteit is dat het delen en herverdelen in verband brengt met gemeenschap. Solidariteit vergt dus een of andere vorm van gemeenschappelijkheid. Mensen zijn bereid te delen en herverdelen omdat ze iets gemeenschappelijks hebben. Wat een groep mensen gemeenschappelijk heeft kan van velerlei aard zijn: van formeel lidmaatschap van dezelfde politieke eenheid (burgerschap) over culturele aspecten zoals waarden en normen, taal en religie of het participeren in dezelfde economie tot het delen van dezelfde woon- of werkruimte of een gedeeld verleden. Het is de concrete invulling van die ‘gemeenschappelijkheid’ die bepaalt hoe inclusief solidariteit is.

 Download de bijdrage van Stijn Oosterlynck ‘Solidariteit’ (PDF-document, 15,5 MB).


Max Frans

Max Frans

Scroll to Top