mei
23
2019

Waarom je missie en visie ook je mantra moeten zijn

Beleidsplanning, Organisatiebeleid

Blog

Missie en visie. We spreken ze vaak in één adem uit. Voor onze sector zijn het ook belangrijke begrippen, zoals blijkt uit het nieuw wettelijk kader waarin ze letterlijk tientallen keren voorkomen. Maar wat betekenen deze termen precies? In de literatuur vinden we geen eenduidige invulling. Daarom is het zinvol om een focus te kiezen en zo een en ander scherp te stellen. En dat is exact wat we hieronder gaan doen.

Missie: het kompas in woelige tijden

In de kern verwoordt de missie het bestaansrecht van jouw organisatie. Ze geeft weer voor welk hoger doel jouw organisatie staat en wat jouw maatschappelijke rol is. Daarnaast is de missie eigenlijk ook een soort kompas dat je de weg toont in woelige situaties of periodes. Een gezegde uit de Savanne sluit hier mooi bij aan: “Als je niet weet naar waar je gaat, weet je tenminste vanwaar je komt”. Bovendien maakt de missie jouw waarde en identiteit als organisatie duidelijk. En dit zowel intern als voor de buitenwereld. Zo weten nieuwe medewerkers dankzij de missie bij welk type organisatie ze komen werken en wat de drijfveren van de oprichters zijn.

“Als je niet weet naar waar je gaat, weet je tenminste vanwaar je komt.”

De vorm van de missie is duidelijk: die gaat over de essentie en is dus kort en krachtig. Wat niet wil zeggen dat je missie maar uit één zin mag bestaan. Veel organisaties verwarren de missie namelijk met de baseline die wel uit één zin bestaat en die na een marketingoefening tot stand komt.

Kan je wel wat hulp gebruiken om een goede missie te formuleren? Stel jezelf dan de volgende vragen:

  1. Waarvoor staan we?
  2. Welke normen en waarden drijven ons?
  3. Welke overtuigingen motiveren ons?
  4. Wie willen we centraal stellen?
  5. Wat is onze bestaansreden?

Omdat je missie kort en bondig is, is het essentieel om de gelaagdheid van de gebruikte woorden en zinnen verder uit te diepen in de visie.

Visie: jouw verrekijker

Waar de missie gaat over de vraag ‘Waarvoor staan we?’, beantwoordt de visie de vraag ‘Waarvoor gaan we?’. De visietekst expliciteert met andere woorden de achtergrond van de missie én geeft tegelijkertijd aan waar je naartoe gaat op lange termijn. Zoals een verrekijker een heel verre bestemming toont, laat de visie zien wat de toekomstdroom is die je voor de maatschappij wilt realiseren. Daarnaast geeft ze ook jouw kijk op de wereld en de samenleving weer. Daarom is het belangrijk om de visie regelmatig tegen het licht van de maatschappelijke evoluties te houden, te evalueren en indien nodig bij te sturen. Ook belangrijk: dat je visie àltijd in lijn staat met je missie.

“Waar de missie gaat over de vraag ‘Waarvoor staan we?’, beantwoordt de visie de vraag ‘Waarvoor gaan we?’”

De visie speelt een fundamentele rol bij de sturing van jouw organisatie, in die zin dat een visiegedreven teamleider strategisch en doelgericht te werk gaat. Op die manier biedt hij of zij de teamleden zekerheid. En mensen volgen nu eenmaal liever een leidersfiguur die duidelijk weet waar zij of hij naartoe gaat, zowel met het team als met de organisatie.

Om de visie te formuleren vertrek je best van deze twee vragen:

  1. Wat willen we bereiken?
  2. Wat zijn onze kernwaarden?

Eens je missie en visie geformuleerd zijn kan je beginnen nadenken over welke strategie je gaat inzetten om ze waar te maken. Enkele vragen die je op weg kunnen helpen: hoe gaan we de visie concreet omzetten in realisaties die in lijn liggen met onze missie? Wat gaan we wel (of net niet) doen? Waarom en wanneer? Wie gaat welke taken op zich nemen? …

Vertrek ook van je missie en visie bij het formuleren van de organisatiewaarden en integreer deze in je werking. Als je dit grondig doet ligt er alvast een stevige basis voor veel andere projecten in de ontwikkeling van jouw organisatie. Eigenlijk moeten je missie en visie altijd de mantra zijn: ze vormen de fundamenten, geven je organisatie een ‘smoel’, maken interne cohesie mogelijk én dienen als kompas voor nieuwe collega’s of tijdens een crisis.

"Jouw missie en visie dienen als kompas voor nieuwe collega's of tijdens een crisis." 

Verder lezen?

Een heel concreet voorbeeld van hoe je jouw missie of visie kan doortrekken in de praktijk: bij het uitstippelen van je vrijwilligersbeleid. Wil je hier graag meer over weten? Lees dan de blogs van Jozefien Godemont over bezield vrijwilligerswerk of een missiegedreven visie op vrijwilligerswerk.

Ben je graag op de hoogte van onze nieuwste blogs? Schrijf je in voor ons maandelijks e-zine.


Paco Sanogo

Paco Sanogo

Scroll to Top