Organisatiebeleid

Er worden behoorlijk hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van sociaal-culturele organisaties. In ruil voor de publieke middelen die ze ontvangen wordt van hen verwacht dat ze hun werking missiegedreven, efficiënt en effectief ontplooien. Daarom moeten ze voortdurend werk maken van hun kwaliteit en professionaliteit. Daarbij komen thema’s zoals de ontwikkeling van de interne democratie, goed bestuur en leer- en kwaliteitszorgprocessen in het vizier.

Organisaties investeren in een goed onderbouwd beleidsplan dat rekening houdt met het wetgevend kader. Om hun missie te realiseren formuleren organisaties niet alleen een inhoudelijk verhaal maar stemmen ze daar ook een coherent zakelijk beleid op af. Het is onder meer de rol van de leidinggevenden en het bestuur om dit geheel te coördineren. Op al deze vlakken bieden we ondersteuning.

dinsdag 31 mei 2022 09:30 tot 16:30

Foto: Nick Fewings - unsplash.com

Vorming ‘Teamontwikkeling’

Socius – Kaaitheater
mei
31

Plaats: Brussel, Socius – Kaaitheater


Inschrijven


€70,00

standaard
veggie

Ik ben rolstoelgebruiker
Ik ben doof
Ik ben slechtziend
Ik breng een begeleider/tolk mee
Ik breng een hulphond mee

maandag 12 september 2022 09:30 tot 16:30

Vorming ‘Een zelfevaluatie van je organisatie maken’

Ellipsgebouw
sep
12

Plaats: Brussel, Ellipsgebouw


Inschrijven


€70,00

standaard
veggie

Ik ben rolstoelgebruiker
Ik ben doof
Ik ben slechtziend
Ik breng een begeleider/tolk mee
Ik breng een hulphond mee

donderdag 15 september 2022 , donderdag 20 oktober, dinsdag 22 november en 26 januari 09:30 tot 16:30

Foto: Yvan Mahieu

Workshop ‘Nieuwe verenigingspraktijken’

Ellipsgebouw
sep
15

Plaats: Brussel, Ellipsgebouw


donderdag 29 september 2022 09:30 tot 16:30

Communicatieatelier ‘Werk maken van je communicatieplan’

Ellipsgebouw
sep
29

Plaats: Brussel, Ellipsgebouw


Scroll naar top