nov
16
2022

Socius Magazine 2022

Ruimte voor reflectie, dialoog en meerstemmigheid 

Pro- versus antivaxers, ecomodernisten versus ontgroeiers, mannen tegenover vrouwen, wokers versus antiwokers, plattelandsbewoners versus stedelingen, gelovigen versus niet-gelovigen, burgers versus politici, werknemers tegenover werkgevers, moslims tegenover niet-moslims, boomers versus millenials,Vlamingen tegenover Walen. 

Wij-zij denken.
Oeroud. 

Maar wat als het toxische vormen aanneemt? En hoe kan sociaal-cultureel werk vanuit zijn verbindende, kritische en laboratoriumrol een verschil maken?

Leven we in een IK-tijdperk? Haalt het individuele belang de bovenhand? Stellen we een algemene verzwakking vast van collectieve banden en gedeelde overtuigingen in de samenleving door de individualisering? Of zien we net zoekprocessen naar een herontdekken van het WIJ als antwoord op die samenlevingsverbrokkeling? En hoe definiëren we dan WIJ? Hoe kunnen we samenleven en gemeenschap vormgeven in een tijdperk van globalisering waarin ruimte en tijd krimpt en wereldwijde verbondenheid en afhankelijkheid toeneemt? Of vinden we geen common ground meer en neemt de verdeeldheid in de samenleving en een opdeling in, en conflicten tussen, groepen en kampen overhand toe? Ik, wij, zij. Staan we op een kantelmoment in de samenleving?

Met wie gaan we nog in gesprek? Wat gebeurt er als gesprekken alleen nog in echokamers van gelijkgezinden plaatsvinden? Wat met polarisatie, desinformatie en segregatie? Hoe verhouden identiteit en gemeenschap zich tot elkaar? Welkerol kunnen of moeten onderwijs, politiek en media spelen en wat doen ze nu? Hoe moet het nu verder met onze democratie? Hoe zien we een gedeelde toekomst?

Over dit en nog veel meer kwamen meer dan 200 sociaal-culturele professionals samen op onze jaarlijkse Trefdag sociaal-cultureel werk op 17 november 2022. Met dit magazine bieden we nog wat extra leesvoer en inspiratie.

Inhoud

 • Taboe is het enige taboe – Interview met Badra Djait en Wim Erkelbout
 • Depolariserend werken in buurten – Avansa Kempen
 • Leesvoer
 • Werk in beeld: Annelies De Tender, Co-searching
 • Kies niet voor de gemakkelijke weg – Naima Charkaoui
 • Luister- en kijkvoer
 • Werk in beeld: Hakan Kiliç, IC vzw
 • Van toeschouwer naar ‘doeschouwer’ – LABO vzw
 • Vragen aan Aeneas De Baets (De Maakbare Mens), Katrijn Zaman (Uilenspel), Sara Motoï (Vief) en Stefan Nieuwinckel (Vrede vzw)
 • Stefaan Segaert fietst door het wij-zij landschap
 • Hoe omgaan met trollen, disputanten en meelezers – dr. Maarten Van Alstein
 • Scrolvoer
 • Pleidooi voor meer solidariteit en sociale zorgzaamheid – Rudi Laermans
 • Werk in beeld: Charlotte Van Grembergen, Welzijnsschakels
 • Ondersteuning bij maatschappelijke ondersteuning – Agentschap Integratie en Inburgering
 • Wijzij – gedicht door Yousra Benfquih
 • Omgaan met polarisatie in je groep
 • Werk in beeld: Sarah Janssen, Onafhankelijk Leven
 • Niet veroordelen is de grondhouding van sociaal werkers – Cis Dewaele
 • Over Socius
 • Spotify-playlist: wij-zij denken
 • Publicaties

Stuur ons een mailtje als je graag een exemplaar van het magazine wil ontvangen of download hieronder je exemplaar.

Het Socius-team

 • Max Frans, Silke Jaminé, Staša Pavlović, Gie Van den Eeckhaut en Mieke Vasseur
 • 2022
 • Gratis

Scroll naar top