Projectsubsidies

Het sociaal-cultureel volwassenenwerk houdt als vanouds de vinger aan de maatschappelijke pols. Dit decreet wil het sociaal-cultureel volwassenenwerk versterken in zijn rol als laboratorium voor een betere samenleving. Door middel van de projectsubsidies, die in het teken staan van de laboratoriumrol, wil dit decreet ook maatschappelijke innovatie stimuleren door middelen mogelijk te maken voor organisaties die geen structurele werkingssubsidie ontvangen middels dit decreet. De projectregeling kan op die manier sociaal-culturele initiatieven sneller ondersteunen, en een laagdrempelige toegang tot het decreet bieden.

De Vlaamse Regering kan daarom jaarlijks projectsubsidies toekennen aan sociaal-culturele volwassenenorganisaties en initiatieven die, in lijn met de sociaal-culturele laboratoriumrol, een maatschappelijk innovatief en experimenteel project willen realiseren. De laboratoriumrol wordt in het decreet als volgt gedefinieerd: “in maatschappelijk innoverende praktijken experimenteren met nieuwe maatschappelijke spelregels als antwoord op complexe samenlevingsvraagstukken”.

Deze bovenlokale projectsubsidies kunnen toegekend worden voor een periode van maximum drie jaar. Deze projectsubsidie is niet combineerbaar met werkingssubsidies voor landelijke of regionale sociaal-culturele volwassenenorganisaties: voor deze projectsubsidies komen enkel sociaal-culturele volwassenenorganisaties of -initiatieven met minstens een bovenlokaal karakter in aanmerking die niet door middel van werkingssubsidies binnen dit decreet worden erkend en gesubsidieerd. In afwijking van deze regel kan een projectsubsidie die al is toegekend aan een organisatie op het moment dat ze een werkingssubsidie toegekend krijgt op basis van dit decreet, verder lopen gedurende de periode van het project zoals voorzien in de aanvraag van de projectsubsidie.

Sociaal-culturele volwassenenorganisaties en initiatieven kunnen jaarlijks uiterlijk op 15 juli een subsidieaanvraag indienen bij de administratie om een project te realiseren dat van start gaat in het jaar dat volgt op de subsidieaanvraag. Het model voor deze subsidieaanvraag wordt ten minste drie maanden voor de uiterlijke indiendatum van het document bekendgemaakt. De sociaal-culturele volwassenenorganisatie is verplicht om dat model te gebruiken.

Scroll to Top