Landelijke organisaties

Een sociaal-culturele volwassenenorganisatie met een landelijke werking wordt in dit decreet gedefinieerd als een missie- en waardegedreven organisatie die bijdraagt tot een democratische, duurzame, inclusieve, niet-gesegregeerde, en solidaire samenleving door de verbindende, de kritische en de laboratoriumrol actief op te nemen.

Ze ontwikkelt, al dan niet in samenwerking met andere organisaties, sociaal-culturele praktijken voor en met volwassenen die relevant zijn voor de samenleving en die de vertaling vormen van een eigen weloverwogen integratie van twee of meer van de sociaal-culturele functies. Die sociaal-culturele praktijken spelen zich grotendeels af binnen de vrije tijd van volwassenen.

De werking is relevant voor en straalt uit naar het Nederlandse taalgebied, eventueel het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad inbegrepen.

Scroll to Top