Foto: Vlaams Parlement - Flickr.com

Decreet

Op 7 juli 2017 bekrachtigde de Vlaamse Regering het “Decreet houdende de subsidiëring van het sociaal-cultureel volwassenenwerk”. Daarmee was de nieuwe regelgeving met betrekking tot de sector een feit.

Het decreet “moet het sociaal-cultureel volwassenenwerk de mogelijkheid bieden om soepeler in te spelen op de maatschappelijke uitdagingen van de hedendaagse samenleving, wil de intrinsieke waarde van het sociaal-cultureel volwassenenwerk koesteren en de veelzijdigheid en de dynamiek van het sociaal-cultureel volwassenenwerk versterken.”

Foto: Cheetah_flicks - flickr.com

Decreet, memorie van toelichting en uitvoeringsbesluit

Foto: Vlaams Parlement - Flickr.com

Krachtlijnen van het decreet

Scroll naar top